Wie we zijn

Kernteam House of Miracles

In 2021 zijn Rik & Anne en Arnoud & Debora begonnen met een thuissamenkomst. Dit is de start gebleken van de beweging House of Miracles. Vanaf het begin hebben zij leiding gegeven aan deze beweging, aan het opzetten van verschillende huisgemeenten, evenementen en trainingsdagen.

House of Miracles een beweging van huisgemeenten, events en trainingen

House of Miracles gelooft in de kracht van het samenkomen in huisgemeenten. Huisgemeenten zijn de kern van onze gemeente: lees hier meer.

De eerste kerk kwam samen in kleine groepen waar het Woord, discipelschap en activatie centraal stonden. Een perfecte blauwdruk voor de kerk. Ook Jezus legt het belang van samenkomsten in kleine setting uit in het Evangelie van Mattheüs:

Mattheüs 18:19 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 20. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Naast kleine samenkomsten komen wij ook in grote groepen samen tijdens events, trainingen en outreaches.

Binnen House of Miracles bereiken wij ongelovigen, leiden hen tot Jezus, onderwijzen hen in het Woord en laten hen uitstappen om dit door te geven aan anderen. We hanteren hierbij drie stappen:

01
resolved-to-read-the-bible-zc7fors3

New Life

Voor ongelovigen of pasgelovigen bieden wij een fundamentele training aan genaamd 'New Life'. 10 avonden waarbij samengekomen wordt in een huiskamer, met elkaar gegeten wordt, het Woord wordt onderwezen en uitgestapt wordt in de geestelijke gaven.

02
dda08c5a34769e05c8fa5b20cdb9872f

Get Rooted

In onze huisgemeenten doe je kennis en ervaring op door onderwijs te krijgen en te geven vanuit Gods Woord. Door te groeien en uit te stappen in de gaven van de Heilige Geest ontdek je de wil van God voor jouw leven.

03
istock-179140657

Become a leader

Nieuwe leiders worden in de huisgemeenten getraind en ontvangen specifiek onderwijs in onze online 'School of Leaders'. Nieuwe huisgemeenten en nieuwe 'New Life' groepen zullen overzien worden door deze leiders. Meer informatie over het leiderschap binnen House of Miracles kun je in onze missie en visie terugvinden.

Leiders House of Miracles

DSC04604

Roel & Bets

Home-church leiders Bergambacht
DSC00094

Troy & Gaby

HoMe-church leiders Tilburg
DSC00152

Dick & Yvonne

HoMe-church leiders Bodegraven
DSC04546

Kalkidan

Algemeen coordinator HoM
DSC00098

Wout & Anneloes

HoMe-church leiders Middenmeer
DSC01370

Malte & Yvonne

HoMe-church leiders Soest
DSC01307

Elias, Amanda & Frank

HoMe-church leiders Breda
DSC01300

Boaz en Albert

HoMe-church leiders Woudenberg
DSC00082

Esther & Koen, Nelleke

HoMe-church leiders Barendrecht
DSC01365

Oldine

HoMe-church leiders Dinxperlo
DSC00173

Daniëlle & Bert

HoMe-church leiders Den Haag
DSC00124

Nienke & Simeon

HoMe-church leiders Middenmeer
01
012

Wat we geloven

We geloven dat we geroepen zijn om één te zijn in Christus, om de Heere te dienen door liefde en één Geest.

01.

Wij geloven dat Bijbelse schriften door God geïnspireerd zijn.

2 Timoteüs 3:16 // 1 Korinthiërs 2:13

02.

Wij geloven in de drie-eenheid: God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

Mattheüs 28:19 // 2 Korinthiërs 13:13

03.

Wij geloven dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden, dat Hij is begraven en de derde dag weer is opgestaan.

Johannes 1:18 // Jesaja 7:14

04.

Wij geloven in redding door bekering, de waterdoop en de vervulling met Heilige Geest.

Handelingen 2:38

05.

Wij geloven in discipelschap, activatie en gelovigen die wandelen in de opstandingskracht van Christus.

Mattheüs 28:19-20 // 2 Timoteüs 1:6 // Efeze 1:19

06.

Wij geloven dat wonderen en tekenen de gelovige horen te volgen.

Markus 16:17-18 // Handelingen 5:12 // Hebreeën 2:4

07.

Wij geloven dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat niets onmogelijk is.

1 Korinthe 6:19 // Mattheüs 17:20

08.

Wij geloven dat iedereen een bediening heeft en geroepen is om krachtig gebruikt te worden in het lichaam van Christus.

Efeze 2:10 // 1 Korinthe 14:26

09.

Wij geloven in vrijgevigheid - gezegend om een zegen te zijn en in het principe zaaien & oogsten.

Galaten 3:14 // 2 Korintiërs 9:11 // 2 Korintiërs 9:6