Wie we zijn

House of Miracles bestaat uit gelovigen die het verlangen hebben om volgelingen van Jezus Christus te zijn.

Vanuit het geloof dat Jezus dezelfde blijft, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreën 13:8) strekken wij ons uit naar de allesovertreffende grootheid van Gods Kracht in hen die geloven (Efeze 1:19). House of Miracles gelooft dat hen die geloofd zullen hebben, deze tekenen zullen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden (Marcus 16:18) En dat wie in Hem gelooft, de werken zal doen die Hij deed, en grotere dan deze. (Johannes 14:12)

Daarnaast volgen wij Jezus’ opdracht om heen te gaan, alle volken te onderwijzen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerend alles wat Jezus ons geboden heeft, in acht te nemen (Mattheüs 28:19)

01
resolved-to-read-the-bible-zc7fors3

Krachtig onderwijs

Leer de eenvoud en Kracht van het Evangelie en merk dat de Geest van wijsheid en openbaring je hart verlicht.

02
dda08c5a34769e05c8fa5b20cdb9872f

Activatie

Doe ervaring op door uit te stappen, groei in de gaven van de Heilige Geest en ontdek zo de roeping op je leven.

03
istock-179140657

Wordt toegerust

Ontdek de verschillende tools die het Woord van God ons geeft om in onze door God gegeven identiteit en autoriteit te wandelen.

Kernteam House of Miracles

In 2021 zijn Rik & Anne en Arnoud & Debora begonnen met een thuissamenkomst. Dit is de start gebleken van de kerk House of Miracles. Vanaf het begin hebben zij leiding gegeven aan deze beweging, aan het opzetten van verschillende huisgemeenten, evenementen en trainingsdagen.

Home-church leiders

DSC00152

Dick & Yvonne

HoMe-church leiders Bodegraven
DSC04556

Niek

HoMe-church leider Krimpen
DSC04538

Martijn

HoMe-church leider Bodegraven
DSC04604

Roel & Bets

Home-church leiders Bergambacht
DSC00094

Troy & Gaby

HoMe-church leiders Tilburg
DSC04546

Kalkidan

Algemeen coordinator HoM
DSC00098

Wout & Anneloes

HoMe-church leiders Middenmeer
DSC01306

Natalia

HoMe-church leider Amsterdam
DSC01370

Malte & Yvonne

HoMe-church leiders Soest
DSC01307

Elias, Amanda & Frank

HoMe-church leiders Breda
DSC01300

Boaz en Albert

HoMe-church leiders Woudenberg
DSC00082

Esther & Koen, Nelleke

HoMe-church leiders Barendrecht
DSC01365

Oldine

HoMe-church leiders Dinxperlo
DSC00145

Fieing & Ismael

HoMe-church leiders Wageningen
DSC00173

Daniëlle & Bert

HoMe-church leiders Den Haag
DSC00136

Esther

HoMe-churc leider Bodegraven
DSC00124

Nienke & Simeon

HoMe-church leiders Middenmeer
01
017

Wat we geloven

We geloven dat we geroepen zijn om één te zijn in Christus, om de Heere te dienen door liefde en één Geest.

01.

Wij geloven dat Bijbelse schriften door God geïnspireerd zijn.

2 Timoteüs 3:16 // 1 Korinthiërs 2:13

02.

Wij geloven in de drie-eenheid: God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

Mattheüs 28:19 // 2 Korinthiërs 13:13

03.

Wij geloven dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden, dat Hij is begraven en de derde dag weer is opgestaan.

Johannes 1:18 // Jesaja 7:14

04.

Wij geloven in redding door bekering, de waterdoop en de vervulling met Heilige Geest.

Handelingen 2:38

05.

Wij geloven in discipelschap, activatie en gelovigen die wandelen in de opstandingskracht van Christus.

Mattheüs 28:19-20 // 2 Timoteüs 1:6 // Efeze 1:19

06.

Wij geloven dat wonderen en tekenen de gelovige horen te volgen.

Markus 16:17-18 // Handelingen 5:12 // Hebreeën 2:4

07.

Wij geloven dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat niets onmogelijk is.

1 Korinthe 6:19 // Mattheüs 17:20

08.

Wij geloven dat iedereen een bediening heeft en geroepen is om krachtig gebruikt te worden in het lichaam van Christus.

Efeze 2:10 // 1 Korinthe 14:26

09.

Wij geloven in vrijgevigheid - gezegend om een zegen te zijn en in het principe zaaien & oogsten.

Galaten 3:14 // 2 Korintiërs 9:11 // 2 Korintiërs 9:6

10.

Wij geloven dat we Israël dienen te zegenen en jaloers moeten maken.

Romeinen 10:19 // Romeinen 15:27 // Romeinen 11:13-32