Raak betrokken

Neem deel aan de beweging van God in Nederland!

Allereerst geloven wij dat iedere gelovige een House of Miracles is. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1 Korinthe 3:16), welke Paulus beschrijft als een schat in een aarden kruik, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons (2 Korinthe 4:7).

Daarnaast geloven wij in de kracht van ‘Kerk zijn’ in de buurt en maken wij onze aardse woningen tot Houses of Miracles. Door samen te komen zoals de eerste gemeentes samen kwamen kunnen wij onze buurt, vrienden, kennissen en familie op een laagdrempelige manier in contact laten komen met de kracht en liefde van God.

Van elkaar leren en samen getuigen bouwt het lichaam van Christus op.

Heb je vragen? Stuur ons een mail, of sluit aan bij een online informatie avond (de eerstvolgende online avond vind je bij onze evenementen)

Huisgemeenten

House of Miracles gelooft in de kracht van huisgemeenten. Huisgemeenten zijn het centrum van onze gemeente en hebben tot doel om elkaar beter te leren kennen, op te bouwen, te bemoedigen, te groeien in geloof en om het Lichaam van Christus te zijn in de wijken.

De huisgemeenten komen doordeweeks samen vanuit de wetenschap dat de eerste gemeenten in Handelingen ook op deze manier samen kwamen: ‘en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’ (Handelingen 2:46-47)

Wil je een keer een huisgemeente bezoeken? Neem contact met ons op!

Events

House of Miracles organiseert meerdere evenementen, outreaches en trainingsdagen door heel Nederland. De actuele evenementen vindt u hieronder.

Deze evenementen worden gekenmerkt door krachtige prediking, activatie, getuigenissen en onderwijs dat wordt bevestigd door genezingen, bevrijdingen, wonderen en tekenen. Samen ontdekken wij dat onze nieuwe identiteit in Christus bovennatuurlijk is en dat de opstandingskracht door middel van de Heilige Geest in ons woont.

Alles met als doel om het evangelie van Gods Koninkrijk te verkondigen en te laten zien aan de wereld. Wij wijzen altijd naar God en het feit dat Hij de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon aan ons gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16)

Heeft u een wonder nodig in uw leven, wilt u Jezus leren kennen of bent u gewoon nieuwsgierig geworden?

Neem contact met ons op of kom langs.

Events

House of Miracles organiseert het hele jaar door verschillende evenementen
om het evangelie te verkondigen en om het lichaam van Christus op te bouwen en te trainen.

29 juni 1

New!

Celebration Night Nijkerk

29 juni 19:30
01
01